Velkommen til
Brattvåg Småbåtforening

Fortøyning

Båteier plikter å til enhver tid ha båten tilstrekkelig fortøyd for all slags vær. Styret har ansvaret for orden og sikkerhet i havna. Styret kan komme med pålegg til båteiere om å utbedre fortøyninger i samsvar med dette regelverket, noe båteier plikter å etterkomme med umiddelbar virkning.

STANDARDFORTØYING
For standard fortøyning av alle båter i bås gjelder følgende:

  • Båten fortøyes minimum med 2 fortøyninger i baug og 2 fortøyninger akter
  • Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon
  • Fortøyning skal festes med anbefalt knute/spleis til fortøyningsøyer på utriggerne
  • Bruk strekkavlastere av gummi i god kvalitet
  • Fortøyninger skal strammes tilstrekkelig for å unngå at båten jager i båsen

TAUVERK
Alle fortøyninger skal ha kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon. Bruk relativt nytt tauverk av god kvalitet beregnet på fortøyning tilpasset båtens størrelse og vekt i forhold til bruddstyrke, strekk og gnag.

Fortøyningstauet bør være laget av kunstfiber som polyester, polypropylen eller helst en blanding av disse. Tau av polyamid (nylon) er sterkere, men har langt dårligere strekkegenskaper, og bør derfor unngås for båter over 2 tonn.

STREKKAVLASTERE
Alle fortøyninger skal ha strekkavlastere av gummi i god kvalitet. Det anbefales å bruke store, runde strekkavlastere, hvor tauet vikles minimum 3 ganger rundt strekkavlasteren. Firkantformede strekkavlastere skal kun benyttes til lette båter under 1 tonn og evt. til springforøyninger.

FESTE AV FORTØYING
Alle fortøyninger skal festes med anbefalt knute/spleis til standard fortøyningsøyer på utriggerne. Det er ikke tillatt å feste fortøyningstau i andre punkter enn monterte fortøyningsøyer, som i hengsler, bryggefendere etc. Bruk av sjakkel er også forbudt, da det vil oppstå korrosjon og slitasje på fortøyningsøye.

Standardfortøyningene skal strammes skikkelig, slik at båten ikke jager i båsen, men beveger seg i takt med brygga og utriggerne. Bruk riktig knute/spleis! Husk også at knuter/spleis alltid reduserer tauets bruddstyrke.

SPRINGFORTØYING
Dersom utliggeren er utstyrt med ekstra fortøyningsøye for springfortøyninger, skal disse benyttes. Alle springfortøyninger skal ha strekkavlastere. Springfortøyningene festes som vist i skissen ”Fortøyningsprinsipp” angitt av bryggeprodusenten. Springfortøyninger strammes i harmoni med standardfortøyningene, for å fordele belastningen tilnærmet likt på alle fortøyningene.

For mindre båter med vekt under 2 tonn kan også brestfortøyninger eller springfortøyninger festet til fortøyningsøyer ytterst på utrigger og i baug benyttes.

ANNEN EKSTRA SIKRING
Ekstra sikringstiltak kan også være å benytte doble fortøyninger festet på samme punkter og med bruk av samme type tauverk og strekkavlastere som på standardfortøyningene.

BÅTEIERS ANSVAR OG PLIKTER
Båteier plikter å til enhver tid ha båten tilstrekkelig fortøyd for all slags vær. Styret har ansvaret for orden og sikkerhet i havna. Styret kan komme med pålegg til båteiere om å utbedre fortøyninger i samsvar med dette regelverket, noe båteier plikter å etterkomme med umiddelbar virkning.