Velkommen til
Brattvåg Småbåtforening

Bryggestrøm

Ved bruk av strøm skal strømmåler benyttes. Satser for forbruk fastsettes i prislisten av styret, og er for tiden kr 1,50 pr kWh. Ligger man med strømkabel tilkoblet over flere dager, selv om det bare er batteri ladning, skal det være koblet via strømmåler. Forbruket meldes til kasserer innen årets slutt. Dersom strømforbruk ikke meldes inn til kasserer, og det er registrert strømkabel ombord båten, vil et gebyr fastsatt av styret bli fakturert. Dette er gitt i prislisten, og er for tiden kr 6000,-

STRØMFROBRUK TIL SPORADISK VEDLIKEHOLD/SMÅARBEID/BATTERILADNING
Bruk av strøm er fritt ved bruk av medlemmene sine båter. Innunder sporadiske vedlikeholds- og småarbeid kommer arbeid over kort tid for nødvendige reparasjoner/utbedringer. Ligger man med strømkabel tilkoblet over flere dager (selv om det bare er batteri ladning) skal det være koblet via strømmåler.

Forbruket meldes til kasserer innen årets slutt.

STRØMFORBRUK TIL STØRRE VEDLIKEHOLDS/UTBEDRINGSARBEIDER
Bruk av strøm til større vedlikeholds og utbedringsarbeider skal bestilles og registreres av styret/kasserer. Herunder arbeid som krever strømuttak mer eller mindre kontinuerlig utover en måned.

Satser blir fastsatt av styret. Egen strømmåler skal benyttes. Strøm betales etter målt forbruk. Forbruket meldes til kasserer innen årets slutt.

STRØMFORBRUK TIL VINTERVEDLIKEHOLD OG OPPLAG
Bruk av strøm til vintervedlikehold og opplag skal bestilles og registreres av styret/kasserer. Herunder strømmutak til varme og annet i vinterhalvåret.

Ovn for oppvarming må være fastmontert og av godkjent type.

Satser blir fastsatt av styret. Egen strømmåler skal benyttes. Strøm betales etter målt forbruk. Forbruket meldes til kasserer innen årets slutt.Satser blir fastsatt av styret.

De som ikke har bestilt strøm, men allikevel bruker strøm over lengre perioder blir ilagt gebyr fastsatt av styret.

Bestilling av strøm gjelder til oppsigelse blir fremlagt. Styret har myndighet til å begrense bruk av strøm dersom det viser seg at uttaket i havna i perioder kan bli for stor for kabler/nettet.

KRAV TIL STRØMKABEL OG PLUGG
Kabel fra båt til strømsøyle skal være gummikabel, minimum 1,5 mm2, godkjent for utendørs bruk.

Gummikabel skal tilsluttes med rund industrikontakt direkte i strømsøyle, Overgangskontakt på kabel eller i søyle er ikke tillatt.

Utvendig skjøt på gummikabel er ikke tillatt.